ในการที่ผู้ รับทำ seo จะเริ่มเขียนบทความ seo ได้นั้น นอกจากจะมีการหา keyword และการตั้งหัวข้อขึ้นมาแล้ว ในส่วนของเนื้อหาก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเนื้อหาจะ เป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามาอ่านบทความได้มากที่สุดแล้ว ซึ่งถ้าอยากจะเขียนบทความ seo ให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม ก็ทำตามเทคนิคง่ายๆ ต่อไปนี้กันได้เลย

1.ไม่ทำเนื้อหาให้สั้นเกินไป

การทำเนื้อหาที่ดีไม่ควรที่จะทำเนื้อหาของบทความให้มี เนื้อหาที่สั้นมากเกินไป เพราะทาง Google นั้นมักจะนิยมบทความที่มีความยาวมากกว่า ซึ่งถ้าหากว่า ทำให้บทความมีเนื้อหาสั้น ก็จะทำให้ ผู้เข้าใช้งานหรือผู้เข้ามาอ่านได้เห็นประโยชน์ของบทความนั้นค่อนข้างน้อย แต่ถ้าทำเนื้อหาให้เป็นบทความยาวๆ ก็จะ ทำให้ ผู้อ่านมองเห็นประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

2.มีเนื้อหาที่ครอบคลุมคีย์เวิร์ดหลายอย่างได้

ถ้าผู้ รับทำ seo อยากจะทำให้บทความของตนเอง เป็นบทความที่ มีความเกี่ยวข้องกัคีย์เวิร์ด หลายๆ ตัวได้ ก็ควรที่จะ เขียนเนื้อหา ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการทำเนื้อหาให้ครอบคลุม ส่งผลดีกับการทำ seo ตรงที่ว่า หากทำการ ค้นหา keyword แค่เพียง keyword เดียว แล้วเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณ ก็จะทำให้สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

เนื้อหาเป็นส่วนที่ค่อนข้างมีความสำคัญ เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้บทความ บนเว็บไซต์ของคุณ มีคนเข้าไปอ่านเยอะๆ ก็ควรที่จะเขียนเนื้อหาให้มีความครอบคลุม และต้องไม่สั้นจนเกินไป เพื่อให้ผู้อ่านสามารถหาประโยชน์จากบทความของคุณ ได้เป็นอย่างดี

You may also like